Πλάτων, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους και Κρίτων : διά την Ε΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1951]