Πλάτων, Νικόλαος Αθ. Κοντόπουλος (σχόλια)
Πλάτωνος Φαίδων : διά την ΣΤ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1952]