Ιωάννης Σαρρής
Γεωγραφία Ασίας, Αφρικής, Αμερικής και Ωκεανίας δια την Γ΄ τάξιν των Γυμνασίων
[1953]