Θουκυδίδης, Χρίστος Παπαναστασίου (σχόλια)
Θουκυδίδου Ξυγγραφή, (εκλογαί)
[1959, 11th edition]