Χρ. Μαλλιαρός
Ιστορία των ανατολικών λαών και της αρχαίας Ελλάδος από των Μηδικών πολέμων μέχρι του θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου δια την Β΄ τάξιν των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1960, 3rd edition]