Βίκτωρας Δ. Κρητικός, Μιλτιάδης Τσέλιος (σχόλια)
Αρχαίοι Έλληνες λυρικοί, (εκλογαί), δια την Ε΄ τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων
[1960, 2nd edition]