Ηρόδοτος, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ηροδότου Ιστορίαι (Εκλογαί)
[1960, 11th edition]