Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος (επιμ.), Καλλιρόη Ελεοπούλου (επιμ.)
Ομήρου Ιλιάς, (Εκλογαί), διά την Ε΄ τάξιν των εξατάξιων Γυμνασίων
[1961, 8th edition]