Α. Λάζαρου, Δ. Χατζής
Ιστορία Ελληνική - Ρωμαϊκή από του θανάτου του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι του Μ. Κωνσταντίνου. Δια την Γ΄ Τάξη των Εξατάξιων Γυμνασίων
[1963, 8th edition]