Όμηρος, Νικηφόρος Ελεόπουλος, Καλλιρόη Ν. Ελεοπούλου (επιμ.)
Ομήρου Ιλιάς, (εκλογαί), Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου
[1967, 13th edition]