Ευαγ. Π. Φωτιάδης, Ηλ. Π. Μηνιάτης, Γ. Μέγας, Δ. Οικονομίδης, Θ. Παρασκευόπουλος
Αναγνωστικό ΣΤ΄ Δημοτικού
[1968, 7th edition]