Σοφοκλής, Π. Ν. Δημόπουλος (σχόλια)
Σοφοκλέους τραγωδίαι, Οιδίπους Τύραννος
[1968]