Δημοσθένης, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Δημοσθένους Λόγοι, (Ολυνθιακοί Α΄- Β΄ και Φιλιππικοί Α΄- Β΄)
[1968]