Πλάτων, Νικόλαος Αθ. Κοντόπουλος (σχόλια)
Πλάτωνος Φαίδων, ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1972]