Στέλιος Σπεράντσας
Στοιχεία γενικής βιολογίας Γ' Γυμνασίου
[1971, 11th edition]