Πλάτων, Παύλος Γ. Ξιφαράς (σχόλια)
Πλάτωνος Απολογία Σωκράτους, (εισαγωγή, μετάφρασις, σημειώσεις), Γ΄ Γυμνασίου
[1971, 4th edition]