Κων. Π. Παπαπαναγιώτου, Ιωάννης Γρ. Τιμαγένης
Ιερά ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης Α΄ Γυμνασίου
[1971, 8th edition]