Βασ. Χ. Ιωαννίδης, Βασ. Κ. Σκουτέρης
Κατήχησις και Λειτουργική Γ΄, Ε΄ Γυμνασίου
[1971, 10th edition]