Πλάτων, Νικ. Αθ. Κοντόπουλος (επιμ.)
Πλάτωνος Φαίδων, ΣΤ΄ γυμνασίου
[1970]