Δημήτριος Σάρρος (μετάφραση, σχόλια)
Ευριπίδου Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Γ΄ Γυμνασίου
[1972, 5th edition]