Ευριπίδης, Θρασύβουλος Σταύρου, Φ. Βουσβούνης (σχόλια)
Ευριπίδου τραγωδίαι, Ιφιγένεια η εν Αυλίδι, Ιφιγένεια η εν Ταύροις, Ε΄ Γυμνασίου
[1972, 18th edition]