Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσίου Λόγοι (Περί του σηκού απολογία, Υπέρ του Αδυνάτου, Κατά των Σιτοπωλών) Γ' Γυμνασίου
[1972, 19th edition]