Αχιλλέας Α. Τζάρτζανος
Γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσης Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Γυμνασίου
[1974, 22nd edition]