Ξενοφών, Νικόλαος Ε. Φραγκίσκος (σχόλια)
Ξενοφώντος Ελληνικά, (εκλογαί)
[1975, 24th edition]