Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις, (εκλογαί), Β΄ Γυμνασίου
[1975, 23rd edition]