Ξενοφών, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Ξενοφώντος, Κύρου Ανάβασις (εκλογές) Β΄ Γυμνασίου
[1976]