Γεωρ. Π. Κουλικούρδη
Νεώτερη Ευρωπαϊκή Ιστορία από τον 15ο αιώνα μ. Χ ως σήμερα. Για την Γ΄ Γυμνασίου
[1976, 2nd edition]