Λυσίας, Κυριάκος Κοσμάς (σχόλια)
Λυσία Λόγοι, (Περί του σηκού απολογία, Υπέρ του Αδυνάτου, Κατά των Σιτοπωλών), Γ' Γυμνασίου
[1977, 22nd edition]