Σοφοκλής, Π.Ν. Δημόπουλος (επιμ.)
Σοφοκλέους Οιδίπους Τύραννος, Γ΄ Λυκείου
[1978, 25th edition]