Πλούταρχος, Μιχαήλ Χ. Οικονόμου, Βασίλειος Τσακατίκας (σχόλια)
Πλούταρχου Βίοι, Σόλων, Θεμιστοκλής, Περικλής, Φωκίων, Β΄ Γυμνασίου
[1978, 2nd edition]