Βασιλική Στεφανίδου
Καινή Διαθήκη Δ΄ Δημοτικού
[1979, 1st edition]