Πλούταρχος, Μιχαήλ Χ. Οικονόμου, Βασίλειος Τσακατίκας (σχόλια)
Πλούταρχου Βίοι, Σόλων, Θεμιστοκλής, Περικλής, Φωκίων, Β΄ Γυμνασίου
[1980, 4th edition]