Νικόλαος Κοντόπουλος, Νικόλαος Ζαφειρίου, Ν. Ελεόπουλος, Ε. Ελεοπούλου (σχόλια)
Πλάτωνος Διάλογοι, Φαίδων-Πρωταγόρας, Γ΄ Λυκείου
[1980, 30th edition]