Ευστράτιος Π. Παπάνης
Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου
[1980, 11th edition]