Λυσίας, Ισοκράτης, Ξενοφών, Νίκος Χουρμουζιάδης, Στέλλα Μπαζάκου- Μαραγκουδάκη (εισαγωγή, μετάφραση)
Αττικοί ρήτορες, Λυσία Λόγος εναντίον του Ερατοσθένη. Ισοκράτη Πανηγυρικός, Β΄ Γυμνασίου
[1980, 4th edition]