Αθηνά Γ. Καλογεροπούλου
Ιστορία των αρχαίων χρόνων ως τα 146 π. Χ. Α΄ Γυμνασίου
[1980, 6th edition]