Ευάγγελος Θεοδώρου (επιμ.), Εμμανουήλ Μουρούλης, Γεώργιος Παπαδημητρόπουλος (μετάφραση)
Ανθολόγιο πατερικών κειμένων για τις τρεις τάξεις του Λυκείου
[1980, 12th edition]