Άγγελος Βλάχος (μετάφραση), Γεώργιος Δ. Ζευγώλης (επιμ.)
Ηροδότου Ιστορία, (εκλογές) Εισαγωγή-Μετάφραση, Α' Γυμνασίου
[1980, 5th edition]