Γεώργιος Γεωργαλάς, Ακριβή Μαλλιάρη-Πατέρα
Στοιχεία γεωλογίας και ορυκτολογίας Α΄ Λυκείου
[1980, 12th edition]