Επαμ. Α. Βρανόπουλος
Ιστορία των Αρχαίων Χρόνων για την Α΄ Λυκείου
[1980, 2nd edition]