Χρίστος Τσολάκης
Νεοελληνική Γραμματική της ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού
[1980, 3rd edition]