Άγγελος Σαφαρίκας
Αγωγή του Πολίτη. Ε΄ Δημοτικού
[1981, 2nd edition]