Όμηρος, Ν. Καζαντζάκης, Ι. Θ. Κακριδής (μετάφραση), Ελένη Ι. Κακριδή (σχόλια)
Ομήρου Ιλιάδα, Β΄ Γυμνασίου- Τεύχος Α΄
[1982, 1st edition]