Πέτρος Παπαϊωάννου
Φυσική και Χημεία Ε΄ Τάξεως του Δημοτικού Σχολείου
[1955]