Δημήτριος Ε. Τομπαϊδης
Επιτομή της Ιστορίας της Ελληνικής γλώσσας, Γ΄ Γυμνασίου
[1981, 2nd edition]