Α. Ματαράσης, Σ. Παπασταματίου
Ιστορία των Νεώτερων και των Νεώτατων Χρόνων. ΣΤ΄ Γυμνασίου
[1974, 8th edition]