Ν. Χ. Κεφαλίδης, Α. Β. Μουμτζάκης
Αρχαία Ελληνικά, Α΄ Λυκείου
[1980, 2nd edition]