Ν. Κωστόπουλος, Δ. Κοντογιάννης, Γ. Καλαματιανός, Θ. Γιαννόπουλος
Αναγνωστικό Ε΄ Δημοτικού Σχολείου
[1949, 1st edition]