Δ. Ζήσης, Κ. Ρωμαίος
Αναγνωστικό Δ΄ Δημοτικού
[1949, 1st edition]