Θεόδωρος Αποστολόπουλος
Ο Χρηστός Άνθρωπος, Αναγνωστικόν της τρίτης τάξεως των Δημοτικών σχολείων Αρρένων και Θηλέων